Mest laten ophalen

Usp Icon
Volledige ontzorging
Usp Icon
Gemotiveerd en vakbekwaam personeel
Usp Icon
Modernste technieken en machines
Afbeelding

Mest laten ophalen in Gelderland en Noord-Brabant

Professioneel mest laten ophalen in de provincies Noord-Brabant, Gelderland en Zuid-Holland laat u over aan Loonbedrijf Bekkers uit Erp. Naast ons uitgebreide aanbod in agrarisch loonwerk, zijn wij tevens gespecialiseerd in het ophalen van mest. Deze service is belangrijk voor boeren en veehouders die op zoek zijn naar een verantwoorde manier om hun mest af te voeren, met respect voor milieuwetgeving en zonder de zorgen die komen kijken bij de afvoer van mest.

De voordelen van mest laten ophalen

Mest laten ophalen door een gespecialiseerde mesthandel zoals het onze biedt meerdere voordelen. Vanwege de mix van urine en uitwerpselen in mest, kan de afvoer ervan, indien niet correct behandeld, leiden tot methaangas- en ammoniakuitstoot. Deze gassen vormen niet alleen een risico voor het milieu maar ook voor de gezondheid. Door Loonbedrijf Bekkers de mest te laten ophalen, kiest u voor een deskundige mestverwerking waarbij de mest op een verantwoorde wijze wordt afgevoerd, in overeenstemming met alle milieuregelgevingen.

Schakel onze mesthandel in voor het scheiden van mest op uw locatie

Maak vandaag nog een afspraak

Neem contact met ons op!

Laat de zorg voor uw mestafvoer over aan de experts. Wanneer u ervoor kiest om door ons uw mest te laten ophalen, garanderen wij dat deze op een duurzame manier wordt verwerkt. De door ons opgehaalde mest wordt omgezet in een product dat weer nuttig ingezet kan worden. Denk hierbij aan de afname van mest voor bijvoorbeeld vloeibare meststof voor landbouwvelden. Dit maakt de cirkel rond: uw afvalproduct wordt een waardevolle bron voor de groei van gewassen. Plan vandaag nog uw afspraak met ons in. Bel naar +316 43 58 09 20 en zet u op de weg naar een zorgeloze mestafvoer.